Υπενθύμιση: Όσοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξ ολοκλήρου προφορική εξέταση του μαθήματος Γραμμική Άλγεβρα Ι (Τμήμα Α) ή του μαθήματος Άλγεβρα Ι (Τμήμα Β) και δεν είναι εγγεγραμμένοι στη σελίδα του αντίστοιχου μαθήματος στο eclass.upatras.gr, πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 23:59. Η αίτηση πρέπει να έχει αποσταλεί από ιδρυματικό λογαριασμό και μόνο, δηλαδή xxxxxxxxx@upnet.gr , και πρέπει να εμφανίζονται ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου και ιδρυματικός λογαριασμός email ο οποίος θα παραμείνει λογαριασμός επικοινωνίας σας για το μάθημα στο eclass.upatras.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις απορρίπτονται αυτόματα. Επίσης, απορριπτέες είναι οι αιτήσεις όσων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο τμήμα του μαθήματος στο archimedia ή στο progress καθώς επίσης και όσοι επί πτυχίω φοιτητές είχαν δηλώσει άλλο τμήμα του μαθήματος στο χειμερινό εξάμηνο και άλλο τμήμα στο εαρινό εξάμηνο.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της 30/06, θα δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες στους εγγεγραμμένους στο eclass.upatras.gr για τα υπόλοιπα διαδικαστικά της εξέτασης.

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Δεν θα απαντηθούν προσωπικά σας μηνύματα για διευκρινήσεις επί των παραπάνω.