Παρά τις πολλαπλές ενημερώσεις σε επίπεδο τμήματος και κεντρικής διοίκησης σχετικά με τα αποδεκτά e-mail επικοινωνίας που οφείλουν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές και φοιτήτριες ώστε να προετοιμαστεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις, υπάρχουν αρκετοί φοιτητές και φοιτήτριες που εξακολουθούν να δηλώνουν μη ιδρυματικούς λογαριασμούς επικοινωνίας (π.χ. gmail, hotmail, yahoo) στο eclass των μαθημάτων Γραμμική Άλγεβρα Ι (Τμήμα Α') και Άλγεβρα Ι (Τμήμα Β'). Η διαγραφή αυτών των φοιτητών από το e-class έχει ξεκινήσει. Όσοι διαγραφούν και θελήσουν να επανεγγραφούν, θα πρέπει να κάνουν αίτημα εγγραφής αναφέροντας (αλλά και διατηρώντας στην πλατφόρμα) αποδεκτά στοιχεία επικοινωνίας.