Οι φοιτητές του Τμήματος Α (διδάσκουσα Σ. Ζαφειρίδου) που προτίθενται να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος "Απειροστικός Λογισμός II" στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, καλούνται να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr στο σύνδεσμο:

https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH112/

Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω (αφορούν μόνο στην εξέταση του μαθήματος "Απειροστικός Λογισμός II" στο τμήμα Α):

1. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την εξέταση του μαθήματος θα παρέχεται από εδώ και πέρα
μόνο μέσω της πλατφόρμας exams.eclass.upatras.gr και όχι της πλατφόρμας eclass.upatras.gr στην
οποία έχουν γραφτεί πολλοί φοιτητές ακολουθώντας το κάλεσμα της προηγούμενης ανακοίνωσης.
2. Όσοι δεν θα γραφτούν στο παραπάνω σύνδεσμο δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος.
3. Παρακαλούνται οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους να δηλώνουν όλα τα στοιχεία τους (Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός
Μητρώου φοιτητή, , πανεπιστημιακό email φοιτητή (όχι gmail, hotmail, yahoo κ.τ.λ.)).
4. Μετά από διασταύρωση των στοιχείων μέσω του ψηφιακού άλματος και πλατφόρμας archimedia, οι φοιτητές που
δεν έχουν δηλώσει το μάθημα θα διαγράφονται από την λίστα χρηστών του eclass του μαθήματος και δεν θα
μπορέσουν να συμμετέχουν στην εξέταση.
Επίσης θα διαγράφονται από την λίστα χρηστών του eclass του μαθήματος οι φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει όλα τα
στοιχεία τους όπως αναγράφονται παραπάνω.