Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξέταση του Ιουνίου πρέπει να το δηλώσουν εγγραφόμενοι στο https://exams.eclass.upatras.gr μέχρι την Πέμπτη 11/6 και ώρα 24:00. Πέραν αυτής της ημερομηνίας, καμία αίτηση εγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή.

Σε κάθε αίτηση εγγραφής, πρέπει να φαίνονται το ονοματεπώνυμο του αιτούντος, η διεύθυνσή του στο email και ο αριθμός φοιτητικού μητρώου του. Αν λείπει κάποιο από τα αυτά τα στοιχεία, η αντίστοιχη αίτηση θα διαγράφεται χωρίς προειδοποίηση.

Ο κατάλογος των εγγραφέντων θα ελεγχθεί με βάση τις λίστες δηλώσεων του μαθήματος στο progress και το archimedia και θα διαγραφούν όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε αυτές τις λίστες.

Για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων θα βγει νεότερη ανακοίνωση.