Ενημερώνουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί δύο αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος, για να εξυπηρετηθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία: Μιγαδική Ανάλυση 1 ώρα κάθε Δευτέρα θα γίνεται 11:00-12:00 αντί 12:00-13:00 και Εισαγωγή στην Ανάλυση διαστημάτων θα γίνεται κάθε Πέμπτη 16:00-18:00 αντί 14:00-16:00.