Όσοι/ες παρακολουθούν ή ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα καλούνται να κάνουν εγγραφή στο eclass.upatras.gr. Ανακοινώσεις για ενδεχόμενη επανεκκίνηση των διαλέξεων και για τη μορφή που θα έχουν αυτές θα δίνονται εκεί.