Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες χαίρετε.
Καθώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την διά ζώσης διεξαγωγή του μαθήματος, το μέρος «Η Μαθηματική Λογική στη Θεωρία Υπολογισμού» θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα. Έτσι
α) Πρέπει να γραφτείτε στο eclass του μαθήματος στο eclass.upatras.gr. Ο κωδικός που θα χρειασθείτε για την εγγραφή είναι MAT_IC233
Στο Έγγραφα του eclass έχουν αναρτηθεί, μεταξύ άλλων, οι σημειώσεις του μαθήματος και οι εκφωνήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων.
β) Οι διαλέξεις θα γίνουν με τηλεδιασκέψεις μέσω Skype for Business. Οδηγίες για την εγκατάσταση του και την σύνδεση με τις τηλεδιασκέψεις υπάρχουν στο Έγγραφα του eclass.
γ) Οι τηλεδιασκέψεις θα γίνονται, για την ώρα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος. Σκοπός είναι η πρώτη κανονική τηλεδιάσκεψη να γίνει την Τετάρτη 25/3 στις 11. Πριν από αυτό, θα πρέπει να κάνουμε μια δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη. Αυτή θα γίνει την Παρασκευή 20/3 στις 4 ώστε να λυθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να δούμε μαζί το περιβάλλον του Skype for Business. Επομένως, μέχρι τότε θα πρέπει να έχετε προετοιμάσει την εγκατάσταση του Skype for Business.
δ) Για να συνδεθείτε σε μια τηλεδιάσκεψη χρειάζεσθε ένα link. Το προσωρινό link της τηλεδιάσκεψης της Παρασκευής θα αναρτηθεί εγκαίρως στο Έγγραφα του eclass. Το μόνιμο link για το μάθημα θα αναρτηθεί μετά την δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη.
Για κάθε θέμα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το email address και, κατά τις ώρες επικοινωνίας, το τηλέφωνό μου στο τμήμα.