Οι φοιτητές έχουν ενημερωθεί από το progress.

Οι υπόλοιποι (επιτυχόντες) βρίσκονται εδώ

https://eclass.math.upatras.gr/modul...rse=MATHDEP217

Επίδειξη γραπτών τη Δευτέρα 17-2-20 ώρα 10-11.30