Η βαθμολογία του μαθήματος Μαθηματικός Προγραμματισμός για την εξέταση της 22/01/2020 των φοιτητών
  • με έτος εισαγωγής 2014 και νωρίτερα έχει ανακοινωθεί στο e-class του μαθήματος.
  • με έτος εισαγωγής 2015 και μετέπειτα έχει αποσταλεί μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τετάρτη 29/01 από 09.30 έως 10.30 στο γραφείο του διδάσκοντα (216).