Οι φοιτητές που θα προσέλθουν στην εξέταση του μαθήματος "Επιχειρησιακή Έρευνα" τη Δευτέρα 27/01/2020 παρακαλούνται να μεταβούν έγκαιρα στις προγραμματισμένες αίθουσες ως ακολούθως:
  • φοιτητές εγγραφέντες πριν το 2015: στη αίθουσα ΑΘΕ12
  • φοιτητές εγγραφέντες το 2015 και μετέπειτα: στην αίθουσα ΑΑ


Ο διδάσκων