Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Απειροστικός Λογισμός Ι" τμήμα α) διδάσκουσα Β.Βλάχου, παρακαλούνται να προσέλθουν στο αμφιθέατρο ΑΑ το αργότερο μέχρι τις 8:45. Μόνο αν συμπληρωθούν οι θέσεις στο ΑΑ, θα χρησιμοποιηθεί το ΑΘΕ 12 ή/και το ΑΘΕ 1. Επίσης, να έχουν μαζί τους αποδεικτικό ταυτότητας, τουλάχιστον δύο στυλούς και ότι άλλο θεωρούν αναγκαίο (π.χ. νερό).
Τέλος, προτρέπω όλους του εξεταζόμενους να ελέγξουν σε ποιο τμήμα είναι εγγεγραμμένοι. Ιδιαιτέρως εφιστώ την προσοχή στο γεγονός ότι η εξέταση για το τμήμα β) θα λάβει χώρα διαφορετική ώρα.
Καλή επιτυχία σε όλους.