Τα γραπτά και τα αποτελέσματα θα είναι στη διαθέσιμα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου και ώρα 11:00 έως 13:30 στο γραφείο της κ. Κοντολάτου (Β/Μ 320).