Παρακαλούνται οι φοιτητές του Α' έτους με ΑΜ:

1073412, 1073304, 1073170, 1073181, 1073413, 1073218, 1073328, 1073331, 1073212, 1073159, 1073247, 1073158, 1069345

να προσέλθουν στο γραφείο 218 τη Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00-12:00, για να συζητήσουν με τον σύμβουλο καθηγητή τους (Σ. Κωτσιαντή) οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί σχετικά με τις σπουδές τους στο τμήμα.