Παρακαλούνται οι φοιτητές του Α' έτους με τον αριθμό μητρώου:

1073384, 1073266, 1073419, 1070214, 1073366, 1073282, 1073153, 1073174, 1073228, 1073440, 1078698, 1069648, 1073329, 1073350

να προσέλθουν στο γραφείο 248 την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:30, για να συναντηθούν και να συζητήσουν με το σύμβουλο καθηγητή τους (Μ. Βραχάτη) οποιοδήποτε θέμα της ακαδημαϊκής ζωής τους.

Μιχαήλ Ν. Βραχάτης