Οι βεβαιώσεις για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις των τμημάτων της κ. Κοντολάτου, βρίσκονται στα κουτιά έξω από την γραμματεία του τμήμαστος.