Γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών η έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Μαθηματικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο eclass του μαθήματος:

https://eclass.upatras.gr/courses/MATH1097/

όπου στην ενότητα Έγγραφα

https://eclass.upatras.gr/modules/do...ourse=MATH1097

μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση και την πρόσκληση.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής 25/10/2019