Οι φοιτητές του τμήματος Β της Π1 μπορούν να δουν τα γραπτά τους την Τετάρτη 2/10, ώρα 13:00 -14:00