Για τις προγραμματισμένες εξετάσεις της Παρασκευής 27 και Δευτέρας 30 Ιουνίου ανακοινώνεται ότι:

  1. Οι εξετάσεις του μαθήματος "ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ" θα διεξαχθούν και για τα δύο τμήματα την Παρασκευή 27/6 στο χρονικό διάστημα 09.00 - 12.00 στις αίθουσες ΑΘΕ12, ΑΘΕ1, ΑΘΕ2, ΑΘΕ8, ΑΘΕ9, Υ35, Ο62, Ο63.
  2. Οι εξετάσεις του μαθήματος "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι" θα διεξαχθούν και για τα δύο τμήματα τη Δευτέρα 30/6 στο χρονικό διάστημα 09.00 - 12.00 στις αίθουσες ΑΘΕ12, ΑΘΕ1, ΑΘΕ2, ΑΘΕ8, ΑΘΕ9.
  3. Οι εξετάσεις του μαθήματος "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ" θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 30/6 στο χρονικό διάστημα 15.00 - 18.00 στις αίθουσες ΑΘΕ12, ΑΘΕ1, ΑΘΕ2.
  4. Οι εξετάσεις όλων των υπολοίπων μαθημάτων θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί.


Το μεσημέρι της Δευτέρας 30/06 θα ανακοινωθούν πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισθείσες εξετάσεις μαθημάτων των επόμενων ημερών.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος