Καλούνται οι οι φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση για Πρακτική Άσκηση Erasmus+
να προσέλθουν σε συνέντευξη τη Δευτέρα 16-9-19 ώρα 14.30 στο γραφείο 316.