Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες και των δύο τμημάτων να έχουν προσέλθει 30/8 στο ΑΑ μέχρι τις 8:50, η ΑΘΕ 12 θα χρησιμοποιηθεί μόνο εάν το πλήθος των φοιτητών είναι μεγαλύτερο από όσους χωράει το μεγάλο αμφιθέατρο στην πρυτανεία.

Οι διδάσκοντες,
Γράψα, Κωτσιαντής, Φίκα