Για την εξέταση του μαθήματος την Πέμπτη 13-6 και ώρα 12:00 παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στις αίθουσες:
ΑΑ όσοι έχουν δηλώσει εξεταστή Κωτσιαντή
ΑΘΕ12 και ΑΘΕ2 όσοι έχουν δηλώσει εξεταστή Τσιάτα

Οι διδάσκοντες,
Γ. Τσιάτας, Σ. Κωτσιαντής