Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Μιγαδική Ανάλυση" (και για τα δύο τμήματα), να μπουν στο eclass.upatras.gr και να γραφτούν στο μάθημα Εξέταση στο μάθημα Γ' ΕΤΟΣ "Μιγαδική Ανάλυση" που έχει δημιουργηθεί ειδικά γι' αυτό τον σκοπό. Αυτό θα διευκολύνει ιδιαιτέρως την οργάνωση της εξέτασης. Επιπλέον, παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να βρίσκονται στα αμφιθέατρα ΑΑ και ΑΘΕ 12 (και όχι σε κάποιο άλλο αμφιθέατρο ή αίθουσα) το αργότερο μέχρι τις 08:45. Φροντίστε να έχετε μαζί σας αποδεικτικό ταυτότητας, στυλούς και ότι άλλο θεωρείτε απαραίτητο για εσάς π.χ. ένα μπουκαλάκι νερό (επιβάλλεται λόγω της εποχής). Τέλος να ενημερώσουμε ότι η εξέταση θα γίνει σε δύο φάσεις και θα υπάρχει η δυνατότητα ενός πολύ μικρού διαλείμματος κυρίως για κάλυψη βασικών αναγκών (τουαλέτα, νερό κ.τ.λ.).