Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν αύριο Πέμπτη 6 Ιουνίου στο μάθημα "Επιχειρησιακή Έρευνα" παρακαλούνται να προσέλθουν εγκαίρως, μέχρι τις 14.50, στο αμφιθέατρο ΑΑ.

Μόνον όταν (και αν) γεμίσει το ΑΑ, θα μετακινηθούν φοιτητές και επιτηρητές στο ΑΘΕ 2.

Ο διδάσκων