Σας ενημερώνουμε ότι ο προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών κ.Ευάγγελος Στεργίου θα παρουσιάσει την προπτυχιακής διπλωματική του εργασία με θέμα "Αυτοματοποιημένη Μηχανική Μάθηση" στην αίθουσα B/M 235, τη Δευτέρα 10 Ιουνίου και ώρα 10:30.

Η εξεταστική επιτροπή
Σ. Κωτσιαντής (επιβλέπων)
Ι. Δημητρίου
Ο. Ράγγος