Για την Πέμπτη 22/5 δεν έχει προγραμματισθεί έκτακτη διάλεξη.
Αντίθετα, την Πέμπτη 30/5 και ώρα 9-11 θα γίνει έκτακτη διάλεξη στο ΑΘΕ9.