Ενημερώνω τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα Πραγματική Ανάλυση II στο Τμήμα α (διδάσκουσα Σ. Ζαφειρίδου) ότι:1. Την Παρασκευή 24 Μαΐου και την Παρασκευή 31 Μαΐου το μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί προς διευκόλυνση των φοιτητών λόγω εκλογών.
2. Την Τρίτη 28 Μαΐου και την Τετάρτη 29 Μαΐου θα γίνουν δίωρα μαθήματα 9.15-11.00 στο ΑΑ κατά την διάρκεια των οποίων θα ολοκληρωθεί η παράδοση της ύλης του μαθήματος.
3. Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της 2ης εργασίας ορίζεται η 28 Μαΐου.
4.Στην ενότητα «Έγγραφα» του μαθήματος Πραγματική Ανάλυση II ( στο eclass Τμήματος Μαθηματικών ) έχει αναρτηθεί αρχείο «Θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών».