Το μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ για αύριο, 23/05, αναβάλλεται. Η αναπλήρωση του θα γίνει την Τρίτη 28/05, 10:00-11:00 (ΑΘΕ8) και την Πέμπτη 30/05, 10:00-11:00(ΑΘΕ1).
Σ. Κουρούκλης