Το μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ αύριο,9/05, θα γίνει από 10:00 έως 13.00 στην ίδια αίθουσα.
Σ. Κουρούκλης