Οι παραδόσεις του μαθήματος "Θεωρία Αριθμών" στις 8 και 9 Μαΐου θα γίνουν κανονικά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.