Στην άσκηση 6, της 1ης εργασίας έχει γίνει μία μικρή διόρθωση.