Δεν θα γίνει σήμερα Πέμπτη 18/12 παράδοση του μαθήματος "Επιχειρησιακή Έρευνα". Μετά τις γιορτές, οι φοιτητές μπορούν τις ώρες του μαθήματος να έρχονται στο γραφείο του διδάσκοντα (Β/Μ 216) για απορίες, ασκήσεις, κ.λπ.

Όλο το υλικό του μαθήματος έχει αναρτηθεί στο e-class του Τμήματος.

Ο διδάσκων