Εφ' όσον υπάρχει κατάληψη στο κτίριο της πρυτανείας την Τετάρτη 17/12, παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα να βρίσκονται στις 11:15 έξω από την αίθουσα Ο72 (απέναντι από την Ο63).