Το μάθημα της Γεωμετρίας την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου θα γίνει στην αίθουσα σεμιναρίων 342 (3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας –Μαθ/κών) , ώρα 9.00-11.00.