Το εργαστήριο στο τμήμα B1 της Αρ. Ανάλυσης του Κου Κωτσιαντη της Δευτέρας, θα γίνει 13.00-15.00 στο Εργ. Β/Μ 015.