Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να εξεταστούν αύριο Δευτέρα 28 Ιανουαρίου στο μάθημα "Επιχειρησιακή Έρευνα" παρακαλούνται να προσέλθουν εγκαίρως, μέχρι τις 14.50, στο αμφιθέατρο ΑΑ.

Μόνον όταν (και αν) γεμίσει το ΑΑ, θα μετακινηθούν φοιτητές και επιτηρητές στο ΑΘΕ12.

Ο διδάσκων