Εφ' όσον η κατάληψη της πρυτανείας συνεχιστεί και την Τετάρτη 10/12, παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα να βρίσκονται στις 11:15 έξω από την αίθουσα Ο72 (απέναντι από την Ο63).