Λόγω δικής μου έκτακτης υποχρέωσης αύριο και της ανάγκης μίας επιπλέον ώρας για αναπλήρωση μαθημάτος στη Θεωρία Πιθανοτήτων, κατόπιν συνεννόησης με τον κ. Κουρούκλη, τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα του Α' Τμήματος διδασκαλίας για τις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12 και ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12 ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12:
9-11: Πραγματική Ανάλυση ΙΙΙ
11-13: Θεωρία Πιθανοτήτων

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12:
11-13: Θεωρία Πιθανοτήτων
13-14: Πραγματική Ανάλυση ΙΙΙ