Υπενθυμίζουμε σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές ότι πρέπει να κάνουν δήλωση μαθημάτων μέχρι την Παρασκευή 23/11/2018. Με αυτό τον τρόπο "βάζουν" το εαυτό τους στο ηλεκτρονικό σύστημα και μετά μέσω προγράμματος μπορούν οι διδάκοντες να καταχωρούν βαθμολογίες. Αν κάποιος αμελήσει να γραφτεί μετά δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει την βαθμολογία του.