Στην άσκηση που δόθηκε σήμερα στο μάθημα για την πιθανότητα του ενδεχομένου (έστω Α) μια τυχαία μεταβλητή Poisson με παράμετρο λ να πάρει άρτια τιμή, η ορθή διατύπωση είναι P(A)= {1+exp(-2λ)}/2. (Νομίζω ότι παρέλειψα το 2 στον εκθέτη όταν την έγραψα στον πίνακα.)

Σ. Κουρούκλης