Η προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματός μας Βασιλική Φιλλιπή (09304) θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με θέμα: "Αριθμητική Ανάλυση: Υλοποίηση Γνωστών Αλγορίθμων σε Javascript" την Τετάρτη 2 Ιουλίου, ώρα 13:00, στην αίθουσα ΒΜ 235.

Η εξεταστική επιτροπή,

Σ. Κωτσιαντής (Επιβλέπων)
Θ. Γράψα
Κ. Πετρόπουλος