Καλούνται οι φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+ 2018-19,

να προσέλθουν σε συνέντευξη την Τετάρτη 26-9-18, ώρα 10.00 στο γραφείο 316 Β/Μ.