Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών ότι :

2. Τη Πέμπτη 27/11/2014 και ώρα 8:20-9:00 (πρωί) και τη Παρασκευή
28/11/2014 και ώρα 8:20-9:00 (πρωί) θα πραγματοποιηθούν έκτακτα μαθήματα (στην αίθουσα Ο62) για το μάθημα της Αναλυτικής Γεωμετρίας.

1. Τη Παρασκευή 28/11/2014 δεν θα πραγματοποιηθεί (09:00-11:00) το μάθημα της Αναλυτικής Γεωμετρίας στο Τμήμα μου (Τμήμα Δ. Γεωργίου) λόγω εκτάκτου κωλύματος.

Ο διδάσκων