Σας γνωρίζουμε ότι ο προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών κ.Μιχάλης Παρασκευάς θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία με θέμα: «Ειδικά Θέματα Συναρτησιακής Ανάλυσης», στην αίθουσα Β/Μ 342 την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00.

Η εξεταστική επιτροπή :
Β.Βλάχου (επιβλέπουσα)
Σ. Ζαφειρίδου
Γ. Ελευθεράκης