Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του τμήματος α', που θα εξετασθούν στο μάθημα ΣΔΕ Ι την Παρασκευή 7/9/2018 και ώρα 09:00-12:00, να προσέλθουν, το αργότερο μέχρι 08:50, στο αμφιθέατρο ΑΑ για την εξέταση. Σε περίπτωση που θα υπάρξει ανάγκη, θα χρησμοποιηθεί και το αμφιθέατρο ΑΘΕ2.
Η διδάσκουσα
Χ.Κοκολογιαννάκη