Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες και των δύο τμημάτων να έχουν προσέλθει 4/9 στο ΑΑ μέχρι τις 11:55, η ΑΘΕ 12 θα χρησιμοποιηθεί μόνο εάν δεν χωράει το μεγάλο αμφιθέατρο στην πρυτανεία.

Οι διδάσκοντες,
Γράψα, Κωτσιαντής