Η προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματός μας κ. Ζωή Αδαμοπούλου θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με θέμα: "Δυναμικός Προγραμματισμός και Εφαρμογές του" την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ώρα 11:30, στην αίθουσα ΒΜ 235.

Η εξεταστική επιτροπή
Ο. Ράγγος
Π. Πιπερίγκου
Ν. Τσάντας (επιβλέπων)