Η αναπλήρωση του εργαστηρίου που χάθηκε σήμερα για το τμήμα β1, στην Αριθμ. Ανάλυση Ι του τμήματος του κου Κωτσιαντή, θα γίνει την Πέμπτη 20/11 και ώρα 14.00-16.00 στο εργ.040!