Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στο ΑΑ μέχρι τις 14:50 και εφ'όσον γεμίσει η αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί και η ΑΘΕ12.

Οι διδάσκοντες
Κ. Πετρόπουλος
Β. Πιπερίγκου