Το εργαστήριο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει την Τρίτη 18/11 και ώρα 3-5 στην Β/Μ 040 δεν θα πραγματοποιηθεί. Οι φοιτητές που ανήκουν στο αντίστοιχο υποτμήμα μπορούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια των άλλων δύο υποτμημάτων που θα γίνουν την Πέμπτη 20/11 και ώρα 1-3 στην Β/Μ 015 και την Παρασκευή 21/11 και ώρα 3-5 στην Β/Μ 035.