Αύριο 24/05 θα γίνει μια ακόμη ώρα μαθήματος Θεωρίας Πιθανοτήτων ΙΙ,δηλαδή 11.00 - 14.00, σε αναπλήρωση μαθήματος της 16/05.
Σ. Κουρούκλης